מסמכי עדכון למדיניות החדשה של משרד התחבורה ליצור ליבוא ולסחר של מוצרי תעבורה

אגף הרכב הפיץ עדכונים למסמכי המדיניות החדשה של משרד התחבורה :
א . מדיניות משרד התחבורה, ליצור ליבוא ולסחר של מוצרי תעבורה
ב . דרישות חובה למוצרי תעבורה – דרישות תקן

למידע נוסף בתחום זה