טיוטת עדכוני חקיקה לחוק רישוי שירותים ומקצועות לרכב 2016

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים העביר לעיון הציבור טיוטה ובה רשימת תיקונים לחוק רישוי שירותים ומקצועות לרכב 2016. הרשימה הועברה לידי לשכת המסחר בתאריך 12 בספטמבר. המועד האחרון להעברת הערות למשרד התחבורה עודכן ליום ה', 12 בדצמבר 2019.

למידע נוסף בתחום זה