בדיקה, פיקוח ושחרור משלוחי יבוא מוצרי תעבורה ע"י מעבדה מוסמכת לרכב – הנחיות ודחיית תחילת היישום ל- 1 באוקטובר 2019

ע"פ הנחיית אגף הרכב במשרד התחבורה, תחילת היישום של המעבר הרשמי לפיקוח על יבוא מוצרי תעבורה נדחתה ל 1 באוקטובר 2019 (תאריך המקביל לראש השנה העברי, ב' תשרי תש"פ).


בנוסף העביר אגף הרכב מספר דגשים והבהרות למעבדות המוסמכות לרכב וליבואני מוצרי תעבורה. בין הסוגיות הנמצאות במסמך ההבהרות הנלווה: הסדרת הפעילות בין המעבדות, המכס ומשרד התחבורה, קריטריונים לסימון מוצרי תעבורה המחויבים בתקינה ואלו שאינם מחויבים בתקינה, קשיים של המעבדות המוסמכות לרכב בזיהוי ואימות שם או סמל יצרן וסוגיות נוספות.


בנוסף מצורף נספח א' המתאר בקצרה 3 אופנים שונים המוגדרים ע"י המכס לשחרור משלוחי יבוא.

למידע נוסף בתחום זה