הודעה בדבר ביטול תקנים – ת"י 4327 – חלקים 1 ו- 2

מכון התקנים מודיע על ביטול התקנים הבאים:


ת"י 4327 – חלק 1 – מצמד מחודש לכלי רכב ממונעים : מכלל טס הלחץ.
ת"י 4327 – חלק 2 – מצמד מחודש לכלי רכב ממונעים : דסקה.


מצ"ב הודעת מכון התקנים.

למידע נוסף בתחום זה