פרסום מטעם מערך הסייבר הלאומי - דרישות בנושא הגנת הסייבר להתקשרות עם ספקים בתצורת ענן

מערך הסייבר הלאומי מפרסם לציבור העסקים והארגונים מסמך שנועד להוות תשתית למסמך דרישות מלא עבור דרישות הגנת סייבר במכרזים ובהתקשרויות עם ספקי ענן ולרכז כלים ישימים לספקים מטעם מערך הסייבר בנושא.


ככל שהטכנולוגיה מתקדמת וככל שרמת המחשוב והקישוריות בין מערכות, תוכנות וסוגי מכשירים שונים הולכות ומתפתחות – יש בכך ברכה ותועלת תפעולית וכלכלית אך גם הגדלת הסיכונים לפריצה למידע, לחשיפת מידע סודי ולגרימת נזקים לארגון. בתחום זה אין לגלות שאננות ויש לפעול באופן עקבי להבטחת המידע ולעדכון רמות ההגנה בהתאם לצורך תוך הסתייעות באנשי מקצוע.


להלן קישור למסמך שהוכן ע"י מערך הסייבר הלאומי לטובת כלל הארגונים העסקיים והציבוריים בישראל. ע"פ הרשום במסמך - קהל היעד העיקרי של מסמך זה הוא מנהל הגנת הסייבר של בית העסק או מקביליו בארגון:

מסמך דרישות עקרוניות לעבודה עם ספקים בתצורת ענן

למידע נוסף בתחום זה