פתיחת מערכת להגשת בקשות לרישיונות יבוא גזי קירור ומיזוג לשנת 2019

מינהל תעשיות במשרד הכלכלה מודיע ליבואנים של גזי קרור ומיזוג מסוג HFCs, המפוקחים וחייבים ברישיונות ייבוא, שניתן להגיש בקשות לרישיונות לשנת 2019.

מאחר וחומרים אלו גורמים להתחממות הגלובלית ונכללים בתיקון קיגאלי של פרוטוקול מונטריאול, גם בישראל נידונים מהלכים להפחתת הכמויות המותרות למדינה על פי תיקון בינלאומי זה. לאור האמור, בשלב זה יינתנו הרישיונות לחצי שנה, ובתוקף עד 1.7.2019. הנחיות משרד הכלכלה רלוונטיות גם ליבוא גזי קירור ומיזוג לרכב.


הודעת משרד הכלכלה והגשת בקשות לרישיונות באמצעות טופס הבקשה המקוון.

למידע נוסף בתחום זה