נתוני יבוא רכב וחלקי חילוף - ינואר יולי 2018

רשות המסים מפרסמת באופן שוטף את נתוני סך היבוא של כלי רכב ע"פ קטגוריות מרכזיות ויבוא החלפים לרכב באתר רשות המסים.

 

ע"פ הפרסום האחרון, הכולל את נתוני היבוא ליולי 2018 וכן השוואה תקופתית וחודשית לתקופות המקבילות אשתקד, להלן מספר שינויים בולטים בעלויות יבוא כלי הרכב לישראל במונחים דולריים:

 

העלות הממוצעת בדולרים לרכב נוסעים עלתה בכ - 5.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

העלות הממוצעת בדולרים למונית עלתה בכ - 10.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

העלות הממוצעת בדולרים לרכב מסחרי עלתה בכ- 14.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

 

לריכוז נתוני היבוא וגביית מסי הקניה

 

למידע נוסף בתחום זה