הנחיות משרד התחבורה לגבי גלאי רוורס

לאחרונה הסתבר כי ישנה אי בהירות באשר לדרישות החלות על גלאי רוורס.
ההוראה דרשה עמידה בתקן ECE R10.
לאחר פעולה מהירה של הנהלת איגוד יבואני החלפים לרכב הכרוכה בבדיקת התקן האירופאי, הסתבר שאין בסיס לדרישה זו.
בהתאם לבקשתנו מאגף הרכב, קיבלנו את ההבהרה הבאה משלומי צ'יבוטרו, המהנדס הראשי לרכב:


בפרט המכס:
8512902000/5
"גלאים המיוחדים להתראה על מכשול בנסיעה לאחור",
אין דרישות ל ECE R10 בפרט זה.


המהנדס הראשי לרכב הבהיר כי דיבר עם מכון התקנים בנושא ויפעל בהתאם.

למידע נוסף בתחום זה