שר האוצר חתם על צו המטיל באופן קבוע מס קנייה נוסף על רכבי יוקרה

שר האוצר חתם על צו לפיו תוטל באופן קבוע תוספת מס קנייה על רכבי יוקרה. תוקפה של הוראת השעה בעניין הוא עד 30.6.18.

הצו זה מחיל את מס היוקרה המיוחד החל מה - 20 ביוני 2018 גם על כלי רכב היברידיים וחשמליים.

שיעור מס הקניה על רכב יוקרה מתקבל מחיבור המס הבסיסי ו"מס יוקרה" . המשמעות היא שרכב שמחירו מעל 300,000 ש"ח ימשיך ליהנות מהזיכויים בהתאם לדרגת זיהום ורמת האבזור הבטיחותי.

 

לקריאת ההודעה המלאה

 

למידע נוסף בתחום זה