כללי אכיפה מחמירים שלא לצורך שעניינם המועד הקובע להוצאת אישורים ורשיונות ויבוא

בקשת הנשיא משר הכלכלה והתעשיה להקל על יבואנים בתחומי התחבורה, רוקחות, אמ"ר וסביבה בהמצאת אישורי או רשיונות היבוא ומניעת הטלת קנסות שלא לצורך.

נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין, פנה ביום 23 במאי 2018 אל שר הכלכלה והתעשייה, ח"כ אלי כהן, בבקשה לאפשר ייבוא  באחריות היבואן של מוצרים אותם יוכל יבואן לייבא בלי לחכות לאישור או לרשיון ובלבד שהסדיר את האישור או את הרשיון לפני הפניה למכס בבקשה לשחרר את המשלוח.

בקשה זו נועדה להקל על יבואנים בתחומי תחבורה, איכות סביבה, רוקחות ואמ"ר ולצמצם מצבים של הטלת קנסות וכופר על יבואנים בשל עיכובים בקבלת אישור או רשיון היבוא.

למידע נוסף בתחום זה