הודעה בדבר שינוי קבוצות מוצרים לרכב - אודיו וידאו, רדאר התראה וניווט

מצ"ב הודעה חתומה ע"י הממונה על התקינה ,בדבר שינוי קבוצות ייבוא למוצרי אודיו ווידאו מקוריים לרכב

מצורפת בזאת הודעה חתומה מאת הממונה על התקינה ,בדבר שינוי קבוצות ייבוא למוצרי אודיו ווידאו מקוריים לרכב, וכן בציוד מסוג רדאר לרכב, מערכת התראה לרכב ומערכת ניווט לרכב.

למידע נוסף בתחום זה