המדיניות החדשה של משרד התחבורה למוצרי תעבורה

משרד התחבורה החל ביישום מדיניות חדשה למוצרי תעבורה, אשר מתבססת על החלטות הועדה לשינוי חברתי כלכלי (ועדת טרכטנברג), על החלטות הועדה להגברת התחרותיות בענף הרכב (ועדת זליכה) ועל החלטת ממשלה 4191 בנושא התאמת מדיניות התקינה הישראלית לתקינה הבין לאומית. מצורפים בזאת מסמכי המדיניות אשר הוכנו על ידי אגף הרכב במשרד התחבורה ואשר הועברו לידיעת הגורמים במשק הרכב והחלפים בישראל.

אנו מבקשים להביא בפני העסקים העוסקים בתחומי הרכב ומוצרי התעבורה את מסמכי המדיניות החדשה למוצרי תעבורה, אשר הוכנו ע"י אגף הרכב במשרד התחבורה.

המדיניות קובעת את דרישות המשרד לתחום ייצור, יבוא וסחר במוצרי תעבורה, מצמצמת התערבות רגולטורית בתהליך היבוא, קובעת דרישות תקן לכ- 70 מוצרי תקן בלבד שהוגדרו כבטיחותיים, פוטרת את יתר המוצרים מחובת עמידה בדרישות תקן ומסדירה את תהליכי הפיקוח והבקרה לכל סוגי הפריטים.

לפי משרד התחבורה, מטרת המדיניות החדשה הינה, בין השאר, להביא לשקיפות מלאה של דרישות משרד התחבורה, לקצר תהליכים בירוקרטיים, להגביר תחרותיות במשק החלפים ולשפר את השירות ללקוח.

מדיניות זו מתבססת על החלטות הוועדה לשינוי חברתי כלכלי (ועדת טרכטנברג), על החלטות הוועדה להגברת התחרותיות בענף הרכב (ועדת זליכה) ועל החלטת ממשלה 4191 בנושא התאמת מדיניות התקינה הישראלית לתקינה הבין לאומית.


בעמוד זה מרוכזים מסמכי המדיניות אשר הועברו ללשכת המסחר ממשרד התחבורה, וכן שתי מצגות מקצועיות בנושא זה אשר הוצגו באסיפה הכללית של איגוד החלפים לרכב, בתאריך 29 במרץ 2016:

  1. מצגת הסוקרת את עיקרי מדיניות משרד התחבורה והשלכותיה ואשר הוצגה ע"י מר משה ויצמן מנהל אגף הרכב, מר אבי גונן המהנדס הראשי של משרד התחבורה ומר יעקב שם טוב, מהנדס תקינה באגף הרכב במשרד התחבורה. לצפייה במצגת - לחץ כאן

  2. מצגת הסוקרת את המדיניות מנקודת ההשקה של מכון התקנים, ואשר הוצגה ע"י מר אילן כרמית, מנהל אגף תעשיה במכון התקנים הישראלי. לצפייה במצגת - לחץ כאן

אנו ממליצים לחברי לשכת המסחר אשר עוסקים בתחומי הרכב ומוצרי התעבורה לעבור בעיון על המסמכים וללמוד את המדיניות החדשה ואת השלכותיה על הפעילות בענף זה.

 

מצורפים מסמכי המדיניות של משרד התחבורה

למידע נוסף בתחום זה