הודעת משה ימיני על הארכת תוקף רישיונות הסחר והייצור עד לתאריך 31 בינואר 2022

מר משה ימיני, ראש תחום ייצור, סחר ויבוא, אגף הרכב במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מסר כדלקמן:

רשיונות הסחר והייצור לשנת 2022 יופצו בשבוע האחרון של דצמבר 2021.
תוקף רשיונות הסחר והייצור לשנת 2022 יוארך עד 31 בינואר 2022.


להבהרה, אין בהארכה זו משום הארכת תוקף של אישורי יבוא, רשיונות היבוא , הסכמי פיקוח עם מעבדה מוסמכת לרכב או נספחי א' של מעבדה מוסמכת לרכב.
מצורפים בזאת מכתבו של מר ימיני לאיגודים המקצועיים ומכתבו לגב' איריס סעדון, ראש תחום בכיר חוקיות היבוא בהנהלת המכס.

למידע נוסף בתחום זה