הארכת רישיונות הסחר ורישיונות הייצור של שנת 2020 עד לתאריך 28.2.2021

מר משה ימיני, ראש תחום ייצור, סחר ויבוא במשרד התחבורה הודיע במכתבו לגב' איריס סעדון , ראש תחום בכיר חוקיות הייבוא בהנהלת המכס, על הארכת רישיונות הסחר ורישיונות הייצור של שנת 2020 עד לתאריך 28.2.2021.


לדברי מר ימיני, תקופת הארכה תאפשר ליבואנים וליצרנים דיי זמן להתארגן לתשלום אגרת הרישיון; הנהלת המכס התבקשה לעדכן את כל בתי המכס ומעברי הגבול בתוכן המכתב המצורף.


לתשומת לב, אין במסמך זה משום הארכה להסכמי פיקוח, נספחי א', אישור/רישיון יבוא, אבי טיפוס, הוראות רישום.

למידע נוסף בתחום זה