הודעת מנהלת אגף הרכב עינת סגל - הבהרה לעניין מפעלים חיוניים ואישורי מעבר

"הנדון: הבהרה לעניין מפעלים חיוניים ואישורי מעבר

אנו עמוסים בפניות ממגזר התחבורה ואחרים בדבר אישורי מעבר.מבקשת להביא לידיעתכם כי אין לאירוע הנוכחי ונכון לכרגע לא יהיו אישורי מעבר! כאמור בנוסח התקנות לשעת חירום (מצ"ב). המשק חולק ל"ענפים" ולענפים אלו תתאפשר תנועה בכבישים כולל "שרשרת האספקה" התומכת שירותים אלו, אין כרגע אכיפה לתחומים אשר מוגדרים בענפים כגון: שרותי הובלה.לבירורים בנושא תקנות לשעת חירום ואופן הפעלתם, ניתן להתקשר למוקד 104 לבקש הבהרות.התקנות מפורסמות באינטרנט – "תקנות שעת חירום" (הגבלת מספר עובדים במקום העבודה) מיום22.03.2020 ומצורפות למסמך זה."

תוספת במייל נוסף מעינת:

"... לאור פניות רבות וחוסר אחידות בנושא... מחדדת כי "שרשרת ההספקה" כוללת את כלל מרכזי השירות, ספקי חלפים ומוצרי תעבורה ובכלל זה- יבואנים, משווקים, וחנויות.במקביל, יצאה הבהרה גם לגורמי האכיפה."

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה