מקבץ נתונים עדכני למשק הרכב ע"פ עיבוד של נתוני משרד התחבורה נכון למרץ 2020

מצ"ב מקבץ נתונים עדכני החיוני לעוסקים במשק הרכב ע"פ נתוני משרד התחבורה, הלקוחים מנתוני מאגר נתוני הרכב הכבד נכון למרץ 2020, וכן ע"פ דו"ח תוצרים של כלי הרכב שנרשמו ע"י המשרד בשנת 2019.

למידע נוסף בתחום זה