מאגר חדש למספרי רישוי של כלי רכב מסחריים מעל 3.5 טון

אגף הרכב פרסם פורסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה מאגר של מספרי רישוי של כלי רכב מעל ל 3.5 טון. הקמת מאגר זה מאפשרת לדברי המשרד קידום מגוון שירותים דיגיטליים לשוק העסקי/המסחרי. המאגר מכיל פרטים טכניים אודות כלי הרכב הפעילים מעל 3.5 וללא קוד דגם: הגעה למאגר

 

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה