הארכת תוקף רישיונות הסחר והייצור עד לתאריך 28.2.2020 – הודעת משה ימיני

מר משה ימיני, ראש תחום ייצור, סחר ויבוא באגף הרכב מסר על הארכת רישיונות הסחר ורישיונות הייצור של שנת 2019 עד לתאריך 28.2.2020. תקופת הארכה תאפשר ליבואנים וליצרנים די זמן להתארגן לתשלום אגרת הרישיון. מצ"ב מכתביו להנהלת המכס. מצ"ב המכתב והמייל בהתאם.


הבהרה ממהנדס ג'מיל אבו חלא, אגף הרכב לגבי תוקף הוראות רישום:
בנוסף למייל הקודם מאת מר משה ימיני, התקבלה הודעת מהנדס ג'מיל אבו חלא כדלקמן:
"כלקח משנה שעברה הבהרה לכלל המכותבים ובמיוחד המעבדות המוסמכות הארכת תוקף רישיון ייצור עד 28/2/2020 אינה מהווה הארכה לתוקף הוראות רישום. מבקש לידע את כל היצרנים והיבואנים לגשת למחלקת תקינה לצורך חידוש הוראות רישום לשנת 2020. ". מצ"ב המכתב של ג'מיל.

למידע נוסף בתחום זה