אופן העסקתו של קצין הבטיחות בתעבורה על המדוכה בוועדת הכלכלה

ביום 21 במרץ 2017 התקיים דיון עקרוני בוועדת הכלכלה בראשות ח"כ איתן כבל בסוגיית אופן העסקתו של קצין הבטיחות בתעבורה, בהמשך להצעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לבצע שינויים בתקנות התעבורה. בדיון זה הוצגו עמדות מגוונות, כאשר עמדת לשכת המסחר היא כי אין לחייב את צרכני השירות בהעסקה ישירה ויש לאפשר לכל עסק להתנהל ע"פ שיקוליו העסקיים הלגיטימיים.

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים העלה לוועדת הכלכלה בראשותו של ח"כ איתן כבל טיוטת תיקון לתקנות התעבורה; בין התיקונים מצויה תקנה 580א (3) המהווה כפייה הלכה למעשה של העסקה ישירה של קציני בטיחות בתעבורה החל ממכסה נמוכה למדי של ימי פעילות. 

 

 

בדיון זה השתתפו כל הגורמים הרלוונטיים לנושא אשר הביעו דעות מגוונות; חטיבת קציני הבטיחות העצמאיים בתעבורה אשר באיגוד לשכות המסחר, נציגי איגוד לשכות המסחר וכן נציגי גורמים נוספים כגון התאחדות התעשיינים הביעו את התנגדותם לכפייה של העסקה ישירה תוך פגיעה קשה בחברות המקצועיות המספקות שירות זה ו פגיעה בצרכני השירות הזכאים להחליט באופן עצמאי כיצד לנהל את עסקיהם בצורה הטובה ביותר וזאת מבלי שהוכחה תועלת מובהקת לשיטת העסקה זו או אחרת. 

 

 

עו"ד שלומי לויה, היועץ המשפטי של איגוד לשכות המסחר, הדגיש כי ארבע הוועדות המקצועיות שבדקו את הנושא הזה הן: ועדת לנגנטל, ועדת סגיס, ועדת עדנה ארליך, ועדת ג'קי לוי, הגיעו למסקנה שאין קשר בין מתכונת העסקה לבטיחות.

 

לדברי עו"ד לויה בדיון בוועדה, מוסכם על כולנו כי אין מקום לפשרות בבטיחות. אולם "מדובר כאן בפגיעה בפררוגטיבה הניהולית של כל מעסיק. כל עסק יודע וחייב לדעת להתאים את עצמו לתנאי מציאות כלכלית משתנה. כל עסק צריך לבחור אם הוא מעוניין לנהל את העסקים שלו במסגרת העסקה ישירה, או במסגרת שכירת שירותים חיצוניים... לרגולטור יש  את התפקיד לקבוע איזו פונקציה צריכה להיות בעסק. הרגולטור לא יכול, בטח לא בתקנות ולא מכוח חוק מסמיך, לקבוע ולהתערב במתכונת העסקה. זאת פגיעה ישירה בחופש העיסוק של כל מעסיק. אנחנו פוגעים כאן בצורה משמעותית בחברות מצוינות שמספקות שירות לעשרות חברות. נניח שבמפעל מסוים מועסק קצין בטיחות באמצעות המשרדים. מה אומרים לו? אתה, שיש לך תעודה, שאתה מקצוען, יכול לטפל עד כמות מסוימת של כלי רכב. אם פתאום תקבל תלוש מאותו מפעל שבו אתה מועסק, כל החוכמה יורדת עליך, התעודה שלך טובה יותר, אתה יכול לטפל בכמה כלי רכב שתרצה. לא מתקבל על דעת... כל קצין בטיחות, בין אם הוא שכיר, בין אם הוא עובד במשרד שפועל בניגוד לחוק ומתרשל, אפשר למצות איתו את הדין. הפתרון הוא לא לדחוק את הרגליים של חברות מצוינות."

 

 

גם היועץ המשפטי של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, עו"ד עמי רוטמן, טען כי: ""אין בנתונים הקיימים בידי הרשות כדי להצביע בבירור על קשר בין בטיחות כלי הרכב למודל העסקה של קצין הבטיחות. מהמספרים האלה, וגם לאור העובדה שהמשרדים העצמאיים מטפלים במספר גבוה יותר, לא הצלחנו למצוא קשר מובהק", ממצא אשר מחזק את עמדת איגוד לשכת המסחר שאל לרגולטור להתערב באופן ההעסקה של קציני הבטיחות , ובפרט שלא נמצאה לכך תועלת מובהקת בהיבט הבטיחותי. 

 

"... מדובר כאן בפגיעה בפררוגטיבה הניהולית של כל מעסיק. כל עסק יודע וחייב לדעת להתאים את עצמו לתנאי מציאות כלכלית משתנה. כל עסק צריך לבחור אם הוא מעוניין לנהל את העסקים שלו במסגרת העסקה ישירה, או במסגרת שכירת שירותים חיצוניים... הרגולטור לא יכול, בטח לא בתקנות ולא מכוח חוק מסמיך, לקבוע ולהתערב במתכונת העסקה. זאת פגיעה ישירה בחופש העיסוק של כל מעסיק. " עו"ד שלומי לויה, היועץ המשפטי של איגוד לשכות המסחר

עו"ד סיגלית ברקאי, נציגת הלשכה המשפטית של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ציינה כי "... תקנה 580(ג) מקנה סמכות לרשות לאשר העסקת אותו קצין בטיחות ביותר ממפעל אחד. יש אפשרות לקצין הבטיחות לבוא ולהגיד: אני עובד במקום אחד יום אחד בשבוע, אני רוצה לעבוד במקומות נוספים. התקנות היום מסדירות אפשרות לעסוק בכמה מפעלים."

 

אולם עומר סלע, מנהל תחום קציני הבטיחות בתעבורה באיגוד לשכות המסחר, הפנה את תשומת לב חברי הוועדה כי דווקא גישה זו צפויה ליצור בעיית ישימות בשטח ואף לגרום לפגיעה בעובדים עצמם ולפגיעה בבטיחות גם יחד; לדברי עומר, כתוצאה מתקנה זו , "... מה שייווצר זה שיהיו קציני בטיחות שיועסקו בהעסקה ישירה ב-60% מהשכר, ב-80% מהשכר; התוצאה תהיה שייפגעו הזכויות של העובדים עצמם, הם יצטרכו לקושש (ימי עבודה) מפה ומשם. יהיה עובד שיעבוד כמה ימים פה, כמה ימים במקום אחר. מי מוכן לעבוד בצורה כזאת? דווקא זה יוביל לפגיעה בבטיחות."

 

 

עמדת יו"ר הוועדה, ח"כ איתן כבל בסוגית ההעסקה היתה מאוזנת והוא מכיר בכך כי "היום יש גם שיטות העסקה גמישות...  בכל החיים צריך שיהיה איזון. אף אחד לא יגיד לי שעובד קבוע נהיה צדיק, שהוא נהיה הכי טוב, שאין בלתו, שהוא כל יום קם ודוהר לעבודתו. אנחנו יודעים שלא."

 

 

לסיכום הדיון הוחלט להתמקד בדיון הבא במהות תפקידי קציני הבטיחות בתעבורה ומה מצופה מהם מתוקף תפקידם. 

 

הערה: הציטוטים לקוחים מפרוטוקול וועדת הכלכלה אשר פורסם באתר הכנסת. 

 

למידע נוסף בתחום זה