רענון- מערכת סטייה מנתיב ושמירת מרחק , מתן מידע תעבורתי

מצ"ב חוזר רענון מאת מהנדס אבנר פלור, סמנכ"ל בכיר לתנועה במשרד התחבורה ובטיחות בדרכים, הנוגע לסוגיות הבאות:

א. רענון בנושא חובת התקנת מערכות בטיחות המתריעות במקרי סטייה מנתיב ואי שמירת מרחק בטוח.

ב. רענון בנושא בדיקות מידע שעל קציני הבטיחות לערוך במאגרי רשות הרישוי.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה