חקיקה - כלי רכב מסחריים

תקנות התעבורה קובעות הוראות שונות החלות על כלי רכב מסחריים בהתאם למשקלם הכולל המותר. כך למשל בנושאים הבאים: הובלת מטען, הובלת מכולות, מידות הרכב, אמצעי בטיחות ברכב, חובת חגורות בטיחות וכיוצא בזה.

 

להלן קישור לפירוט ההוראות.

למידע נוסף בתחום זה