תקנות תעבורה (תיקון מס' 7), התשפ"א-2021

תקנות תעבורה (תיקון מס' 7), התשפ"א-2021 פורסם בקובץ התקנות 9125 .

התיקון כולל התייחסות בעיקר לנושאים הבאים:

א. הוספת תקנה 168א בנושא שעות נהיגה בינלאומיות. 

ב. תיקון תקנה 364ד בנושא הטכוגרף .

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה