טיוב רגולציה במשרד לביטחון פנים - סטטוס פעילות

בעקבות החלטת הממשלה מס' 2118 , מתאריך 22.10.14 , שעניינה תכנית חומש להפחתת הנטל הרגולטורי, נדרשו כלל משרדי הממשלה לבצע תכניות שנתיות להפחתת הנטל הרגולטורי ב-30%.

מידע נוסף אודות ההחלטה והפעילות הנובעת ממנה במשרדים השונים ניתן לקרוא באתר הרגולציה הממשלתי - בקישור זה.

להלן סטטוס הפעילות שפורסם בדצמבר 2016 על ידי מנהלת תחום טיוב רגולציה במשרד לביטחון פנים ועוסק, בין היתר, בהפחתת הרגולציה באגף לרישוי כלי ירייה.

דו"ח מסכם דצמבר 2016

על פי תכנית החומש המשרדית לשנת 2017, יעסקו בכל הנושא לרישיון לסחור בכלי נשק. אי לכך, ב-7.6 תקיים הנהלת החטיבה שולחן עגול עם הגורמים הרלוונטיים בנושאים שיועלו על ידי חברי החטיבה בתחום זה. 

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה