השבוע זה מסתיים: הזדמנות אחרונה - מבצע חידוש רישיונות לכלי ירייה וטיפול בפגי תוקף

האגף לרישוי ולפיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון הפנים פונה לציבור מחזיקי כלי ירייה ברישיון לא תקף, לחדש את הרישיון לכלי ירייה ללא נקיטת הליכים משפטיים וללא הפקדת הנשק במשטרה, בהתאם למדיניות המשרד לביטחון הפנים.
 
חלון ההזדמנויות הוא חד פעמי ונפתח לציבור לצורך השלמת הליך החידוש.
 
מבצע חידוש רישיונות לכלי ירייה וטיפול בפגי תוקף התחיל ב-1 בינואר ויסתיים ב-31 במרץ 2017.
  
אזרחים המחזיקים בכלי ירייה ללא רישיון תקף מתבקשים לפנות בהקדם למוקד שירות הלקוחות של האגף לרישוי ולפיקוח כלי ירייה מכל טלפון למספר - 8657*, לצורך יצירת קשר ומתן הנחיות לחידוש הרישיון.
 
לשימת לבכם - החזקת כלי ירייה ברישיון שאינו בתוקף מהווה עבירה פלילית והחל מה-1 באפריל 2017 תפעל הרשות המוסמכת בשיתוף משטרת ישראל לאכיפה מוגברת.
 
מומלץ שלא להיגרר להליך פלילי.
למידע נוסף בתחום זה