פרסום ברשומות - הודעת אגרות חקלאיות 2018

מצורפת בזאת הודעת אגרות חקלאיות, התשע"ט-2018 מאת מנכ"ל משרד החקלאות, בקובץ התקנות מיום 5 דצמבר 2018.

 

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה