דרישות רגולטוריות בתחום הזרעים

יבוא זרעים נעשה בכפוף ל "תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי), התשס"ט – 2009" המופיעות בקישור זה.

על פי התוספת הרביעית לתקנות אלה, ישנם זרעים מסוימים בתנאים מסוימים ממקומות מסוימים, אשר פטורים מרישיון יבוא ודורשים תעודת בריאות (Phytosanitary certificate) בלבד.

יבוא של זרעים שאינם מנויים עם התוספת הרביעית, מותנה בקבלת אישורים ורישיונות מהשירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות.

רישיון ליבוא זרעים מונפק עבור זרעים המיועדים לגידול ולריבוי. בקבוצה זו נכללים: ירקות, גידולי שדה (גד"ש), פרחים, תבלינים, עצים, צמחי נוי.

 

את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשה​ ליבוא זרעים בקישור זה.

לבקשה שתאושר, יונפק רישיון יבוא ובו יצוינו תנאי היבוא של המוצר, דרישות להצהרות נוספות ותנאי יבוא נוספים, בהתאם לדרישות המחלקה.

הצהרות אלו יופיעו בתעודת הבריאות המלווה את המשלוח מארץ המקור. בשעת הזמנת הזרעים בחו"ל יש להעביר עותק של רישיון היבוא לספק, על מנת שימלא אחר כל התנאים המפורטים ברישיון.

יש לציין כי על פי תכניות העבודה של השירותים להגנת הצומח לשנת 2017 תקנות אלה אמורות להיות מעודכנות בהתאם למצב בעולם ובמטרה להפחית את הנטל הרגולטורי המיוצר על היבואנים.

 

תהליך הערכת סיכונים ביבוא (Pest Risk Analysis -  PRA):

על מנת לבדוק אפשרות ליבוא מוצר חדש שלא יובא בעבר או יבוא של מוצר המאושר ביבוא ממקור חדש, יש צורך בביצוע תהליך של הערכת סיכונים ביבוא. התהליך מתבצע על ידי אגף הסגר בשירותים להגנת הצומח. האגף מפרסם מעת לעת את ההתקדמות בתחום זה בפרסומי המשרד באתר וכן בקישור זה. יבואן המבקש לבדוק אפשרות זו, יידרש לשלם אגרה בהתאם להנחיות האגף.

 

תהליך שחרור הטובין בנמל:

צוות מפקחי ההסגר של השירותים להגנת הצומח פרוש בכל נמלי הכניסה ומסופי הגבול, ומבצע ביקורת פיטוסניטרית בכניסה שמטרתה לוודא כי כל המוצרים הנכללים תחת תקנות אלו נמצאו חופשיים מנגעים ועומדים בדרישות היבוא של מדינת ישראל. כל משלוח מיובא חייב להיבדק על ידי המפקח ושחרורו מהמכס ומהנמל מותנה באישור המפקח. מידע אודות בדיקות המפקחים בקישור זה. ישנם גם מצבים בהם המשלוח עובר טיפולים בהסגר, בכפוף לתקנות הנ"ל וכן לחוק חוק הגנת הצומח, תשט"ז- 1956.

 

יבוא לשם יצוא (re-export):

זרעים המיובאים לשם יצוא ("רי-אקספורט", לשם השלמת תהליך העיבוד  והאריזה וייצוא ללקוחות בחו"ל) פטורים כיום מדרישות היבוא הפיטוסניטריות. לשם כך עובדים בשירותים להגנת הצומח על נוהל שיסדיר את תהליך יבוא זרעי הרי-אקספורט. נוהל זה נמצא עדיין בשלבי עבודה והדבר נעשה בשיתוף הציבור בכלל וחטיבת הזרעים שבלשכת המסחר בפרט.

*שיווק זרעים כפוף לתקנות אחרות וכך גם ייצוא שלהם.

 

* האמור לעיל הוא בבחינת מידע ראשוני בלבד ואין בו משום פירוט של כל הדרישות הרגולטוריות, או החוקיות במלואן. אין באמור לעיל בכדי להוות משום יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. הכתוב לעיל מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב. יש להביא גם בחשבון שעם הזמן נוספים/משתנים נהלים, חוזרים, צווים ותקנות ויש לעקוב אחר השינויים והעדכונים המתבצעים מעת לעת לפני ביצוע כל פעולה בהסתמך על המידע המופיע כאן.

למידע נוסף בתחום זה