העברת מסמכים למכס במערכת שער עולמי

כידוע לכם, כחלק משיפור בשירות במכס, בוטל הצורך בהגשה פיזית של מסמכים.

בהתאם להנחיות החדשות, היבואן יידרש לסרוק את מסמכי המקור,לחתום אותם אלקטרונית ולהעבירם למכס באמצעות סוכני המכס.

כדי לצמצם עלויות ליבואנים, הוצע לפתח במערכת תס"ק ים מודול דרכו יוכלו היבואנים להעלות את המסמכים הסרוקים לאחר חתימתם ולהעבירם באמצעות מערך הכספות המאובטחות לסוכני המכס.

המערכות התפעוליות של סוכני המכס עובדות מזה שנים עם מתג הכספות המאובטח של תס"ק ים.

אחת ממטרות תס"ק ים הינו שיפור וייעול הסחר הימי בישראל כולל צמצום עלויות ושיפור כושר התחרות. במתווה המוצע ידרשו היבואנים לרכוש רק את כרטיסי החתימה האלקטרוניים מהחברות המאושרות במדינת ישראל.

 

הרישום והשימוש במערכת תס"ק ים, אינו כרוך בעלויות ומאפשר עבודה מאתרים שונים, בדומה למודול דיווח הצהרות חומרים מסוכנים שהושק לפני כשנה.

 

לשאלות ופרטים נוספים, ניתן לפנות אל:

 מת"ל תס"ק ים בפלאפון: 050-5640111

למידע נוסף בתחום זה