לקראת הדיון בנושא רגולציית תעבורת זרעים

מצורפים שני מסמכים בנושא תעבורת זרעים בינלאומית, מסמכים אלו, כנראה יהוו בחלקם בסיס לשינוי הרגולציה במשרד החקלאות ואנו ממליצים לעיין בהם.

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה