ועדת כלכלה של הכנסת דנה במצב חברות הזרעים

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל, דנה בשבוע שעבר שנית בנושא סגירת חברת זרעים גדרה (לבקשתו של ח"כ איתן ברושי).

בעקבות הדיון, העבירה חטיבת הזרעים שבאיגוד לשכות המסחר מסמך המפרט את הקשיים הרגולטוריים העיקריים הפוגעים בחברות הזרעים. לשמחתנו, יו"ר הוועדה, ח"כ כבל, היה קשוב לקריאתנו ובחר להניח את מסקנותיו מן המסמך על שולחן הכנסת. על פי תקנון הכנסת, שר החקלאות מחויב להתייחס למסקנות אלה בהקדם. כולנו תקווה שפעילות זו תסייע לחברות הזרעים במישור הפוליטי להפעיל את הלחץ הראוי על מנת להקל את הנטל הרגולטורי בו הן נתונות.

במסמך המצורף ניתן לראות את המסקנות כפי שהונחו על שולחן הכנסת. שר החקלאות טרם הגיב.

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה