פנייה אל מנכ"ל משרד החקלאות לקידום ענף הזרעים בישראל

פניית יו"ר חטיבת הזרעים - מר אמנון עשת, אל מנכ"ל משרד החקלאות - מר רמי כהן, בנושא : קידום ענף הזרעים בישראל.

למידע נוסף בתחום זה