סקירת פעילויות מרכזיות של חטיבת הזרעים בשנת 2021

להלן עדכון תקופתי בדבר הפעילויות והסוגיות המרכזיות הנמצאות בשנה זו על הפרק בטיפול חטיבת הזרעים וכן צפי לפעילות בהמשך השנה. פעילות החטיבה נוגעת לשורה ארוכה של סוגיות ובהן הסוגיות הבאות:

  • התמודדות עם וירוס ה- ToBRFV.
  • הפחתת רגולציה.
  • נושאי סחר חוץ.
  • תכנית החומש לקידום ענף הזרעים.
  • פעילות לפתיחת האפשרות ליצוא זרעי קנאביס.
  • חברות בארגון הזרעים הבינ"ל ISF.

עיקרי פעילות החטיבה מפורטים בסקירה המצורפת.

למידע נוסף בתחום זה