הרפורמה בסיעוד אושרה בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת

עמותת חברות הסיעד, והעומד בראשה, יו"ר ארנון אלחנני, עמלה רבות בחודש האחרון ביחד עם ארגונים ועמותות נוספות למען הזקנים והצליחה למצמם את הפגיעה בקשישים למינימום וכך גם את הגמלה הכספית הבלתי מפוקחת שביקש האוצר להחיל (למורת רוחו של שר הרווחה).

 

אתמול, ג', לאחר שעות ארוכות של דיונים אושרה הרפורמה הסיעוד במסגרת חוק ההסדרים בוועדת הרווחה של הכנסת, לשביעות רצון כל הצדדים.

הרפורמה תיושם בהדרגה עד שנת 2021. בין השינויים המהותיים במתווה שהצליח לקדם המטה למען הזקן (שהעמותה חברה בו):

1. הוחלט כי תבוטל ברירת המחדל, והקשיש הסיעודי יבחר מבין כמה אפשרויות שיוצגו בפניו, בשיתוף גורם מקצועי-טיפולי מטעם הרשויות.

2. תינתן אפשרות לקבל טיפול סיעודי בבית גם עבור רמת התלות ה"קלה" ביותר.

3. הגמלה החודשית עלתה והתווספה חצי שעה שבועית לטיפול בבית. 

 

סיכום ההחלטות כפי שפורסמו על ידי ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

  • רמת תלות 1 ("הקלה" ביותר מבין 6 רמות התלות החדשות שנקבעו), יבחר הזקן הסיעודי אפשרות אחת מבין השלוש הבאות, ללא צורך בהתייעצות עם גורם מקצועי:
  • גמלה כספית בגובה כ-1,378 שקלים בחודש, אותה ניתן לנצל לכל מטרה (גם טיפול בבית).
  • 9 שעות שבועיות שניתן לממש אותן לצרכים שאינם טיפול ביתי (כמו: השתתפות במרכזי יום, שירותי כביסה, רכישת מוצרי ספיגה, התקנת לחצן מצוקה).
  • 5.5 שעות שבועיות לטיפול בבית, בקהילה, או לקבל שווי כספי תמורתן. ניתן לשלב בין הטיפולים והכסף (לדוגמה: 3 שעות בבית ושעה במועדון יום, 2 שעות בבית והשאר בכסף).
  • קשישים סיעודיים ברמות החדשות הגבוהות יותר, 2 עד 6, יידרשו לקבל החלטה על ניצול זכאותם (בהתאם לטבלה שלהלן) בהתייעצות עם גורם מקצועי-טיפולי. עד אז, יהיו זכאים לבחור ב-4 יחידות שירות בכסף והשאר בשירותים (בהתאם לרמות שבטבלה). הגורם המקצועי-טיפולי, אשר הגדרותיו ייקבעו בהמשך בתקנות, יידרש להתייצב בביתו של הקשיש הסיעודי תוך חצי שנה מרגע הגדרתו כסיעודי, ויחד יחליטו על אחת מהאפשרויות הבאות: שירותי סיעוד בקהילה או בבית (בהתאם לרמות שבטבלה), או שילוב של ניצול עד שליש מגובה הזכאות בכסף ושני שליש שירותי סיעוד בקהילה או בבית. מעסיקי מטפלים ישראלים יהיו זכאים ל-3 עד 4 שעות טיפול נוספות, לעומת מעסיקי מטפלים זרים. זכאים המוגדרים כעיוורים ובודדים ייחשבו כזכאים לרמה 2 ולא 1, וזכאים שהם בודדים בני 90 ומעלה יקבלו אוטומטית זכאות לרמה אחת הגבוהה יותר מהגדרת מצבם.

 

נקודות תלות

מעסיקי עובד ישראלי

מעסיקי עובד זר

סה"כ

רמה

גבול תחתון

גבול עליון

יחידות טיפול

גמלה בכסף

מספר זכאים כיום

יחידות טיפול

גמלה בכסף

מספר זכאים כיום

מספר זכאים

משקל

1

2.5

3

כמפורט לעיל

כמפורט לעיל

40,919

כמפורט לעיל

כמפורט לעיל

622

41,541

24.3%

2

3.5

4.5

10

2,005

30,169

10

2,005

1,090

31,259

18.3%

3

5

6

17

3,008

19,555

12

2,406

6,544

26,099

15.3%

4

6.5

7.5

21

4,010

16,627

17

3,409

10,791

27,418

16.1%

5

8

9

26

5,013

13,067

21

4,211

13,557

26,624

15.6%

6

9.5

10.5

30

6,015

6,371

26

5,213

11,469

17,840

10.4%

סה"כ

126,708

44,073

170,781

100.0%

 

עוד נקבע כי גמלת הסיעוד לא תיחשב כהכנסה של הזכאי לכל דבר ועניין. עו"ד רועי קרת מהלשכה המשפטית במוסד לביטוח לאומי ביקש להחריג מחקרים וסטטיסטיקות, אולם חברי הכנסת טלי פלוסקוב (כולנו), לאה פדידה (המחנה הציוני), קארין אלהרר (יש עתיד) ואיציק שמולי (המחנה הציוניהתרעמו על הבקשה, בטענה כי בכך יתאפשר להציג מצג שווא של הוצאה מקו העוני של אוכלוסיית הקשישים הסיעודיים. כתוצאה מכך, בקשתו של עו"ד קרת לא התקבלה.

 

למידע נוסף בתחום זה