ועדת העבודה הרווחה והבריאות אישרה כי לא תישלל הזכאות לגימלת סיעוד של מי שמצבו הוטב

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה ביום ראשון (4 במרס) את התקנות שהוגשו על ידי שר הרווחה, חיים כץ, לפיהן גם אם יתברר, באמצעות בדיקה מחודשת של מידת התלות בעזרת הזולת של זכאי לגמלת סיעוד, כי חל שיפור במצבו התפקודי של האדם הסיעודי – לא תישלל או תופחת קצבת הסיעוד שלו.

 

האישור מגיע לאור ממצאי המוסד לביטוח לאומי, לפיהם בשנת 2016 חל שיפור במצבם של 305 מבוטחים בלבד, מתוך 160 אלף זכאים לגמלת סיעוד; ל-257 מתוכם נשללה הגמלה לחלוטין, אך למחציתם הועלתה שוב הגמלה תוך שנה וחצי, בשל הרעה חוזרת במצבם בשל גילם.

 

עוד נקבע בתקנות, כי במידה וחלה החמרה במצבו של אדם סיעודי, אשר מזכה אותו בהגדלת שיעור קצבת הסיעוד שהוא מקבל מהמוסד לביטוח לאומי, הוא יקבל את הקצבה המוגדלת תוך שבוע בלבד. זאת במקום הצורך להמתין לקבלת הקצבה עד ראשית החודש שלאחר הבדיקה המחודשת של מצבו, כפי שנהוג כיום.

 

התקנות ייכנסו לתוקף 3 חודשים לאחר פרסומן.

 

ביום שלישי הקרוב (6 במרס) תצביע ועדת העבודה הרווחה והבריאות על הרפורמה בסיעוד במסגרת חוק ההסדרים המבקשת לשנות את רמות גמלת הסיעוד ל-6 במקום 3 הנהוגות כיום וכן לאפשר ליותר מבוטחים לקבל את גמלת הסיעוד בכסף ולא בעין כפי שקורה כיום.

 

למידע נוסף בתחום זה