שינויים ברפורמה בסיעוד לקראת דיון נוסף בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בשבוע הבא

השרים כחלון, כץ וליצמן סיכמו על שינויים צפויים ברפורמה בסיעוד. על פי ההסכם ולראשונה מאז נחקק חוק סיעוד, תינתן למבוטח הסיעוד זכות בחירה בכל הרמות בין גמלה בכסף לשירותים.

כמו כן, לבקשת שר העבודה והרווחה חיים כץ במקום תוספת הדרגתית של השעות ב-4 פעימות, תוקדם הפעימה השנייה ותאוחד לפעימה אחת כבר בנובמבר 2018. כך, הרמה הגבוהה החדשה, תגיע כבר ב-2018 עד ל28 שעות למטפל ישראלי.

ברמה הנמוכה החדשה, במקום 1,000 ₪ לחודש, יעלה הסכום לגמלה הכספית ל-1,205 ₪. מבוטח סיעודי שיהיה זכאי לרמה זו יוכל לבחור בין הגמלה הכספית לבין שירותים שונים ברמה של 9 יחידות שירות כגון – ביקור במרכזי יום, קהילה תומכת, מוצרי ספיגה, משדר מצוקה, שירותי כביסה, השגחה מרחוק.

בכל שאר הרמות החדשות – רמה 2 עד רמה 6, ברירת המחדל תינתן בשעות סיעוד. בניגוד להצעה המקורית, במסגרת ההסכמות החדשות – לראשונה ובשונה מהמצב כיום שלצורך מימוש גמלה בכסף יש צורך בהמצאת אישורים, תינתן זכות בחירה מלאה למבוטח הסיעודי בין גמלה בעין (מימון עובד סיעודי למטופל) לבין גמלה בכסף, שתגיע עד לכ-5,200 ₪ ברמה הגבוהה.

כמו כן, במידה שיבחר המבוטח לממש רק חלק מיחידות השירות לגמלה כספית, יוכל לבחור בכך במידה ויממש סכום מינימלי של 4 יחידות שירות ( כ- 800 ₪).

 

ביום שני 26/2/18 יתקיים דיון שני לאישור התיקון לחוק במסגרת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.  

למידע נוסף בתחום זה