ניצחון לעמותת חברות הסיעוד בפסק הדין בבג"צ קריטריונים של הועדות המקומיות

לאחר המכרז בשנת 2010 ביטוח לאומי איפשר לוועדות המקומיות להחליט באופן שרירותי האם לאפשר לנותני שירותים שזכו במכרז לתת שירות למרות בקשת הזכאי. בעקבות כך הוגשה בשנת 2011 עתירה בעניין כנגד שר הרווחה והביטוח הלאומי, על מנת לוודא שבקשת המטופל תכובד ולדאוג לקריטריונים סדורים לוועדה מקומית.
לאחר תהליך של שנתיים בו הוקמה וועדה בין משרדית שבחנה את העניין ופרסמה בדצמבר 2012 כי הקריטריון המרכזי להפניית זכאים לטיפולו של נותן שירותים הוא בקשת הזכאי ובני משפחתו, התקבלה החלטה זו בבג״צ, בהתאם להמלצת עמותת חברות הסיעוד. מצ"ב לעיונכם פסק הדין.
למידע נוסף בתחום זה