התייחסות השר לאזרחים וותיקים, ח"כ אורי אורבך, בנושא השינוי המוצע בחוק ההסדרים-גמלת הסיעוד

רצ"ב פנייתו של השר לאזרחים ותיקים, ח"כ אורי אורבך, לראש הממשלה ולשר האוצר באשר לפיצול ההצעה מחוק ההסדרים לאחר קריאה ראשונה, לאחר פניותיהם של אוריאל לין וחיים עוז בשם עמותת חברות הסיעוד ומטה המאבק למען זכויות הזקן.
למידע נוסף בתחום זה