תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) שיכנסו לתוקף ב-8 במאי

תקנות אבטחת מידע, של הרשות להגנת הפרטיות, יחולו באופן גורף ומחייב על כל פעילות של עיבוד מידע אישי בכל מגזרי המשק - ציבורי ופרטי כאחד. 

התקנות מפרטות את אופן יישומה של חובת אבטחת המידע המוטלת בחוק הגנת הפרטיות על כל גורם המנהל או מעבד מאגר של מידע אישי, קובעות מנגנונים ארגוניים ודרישות מהותיות שמטרתם הפיכת אבטחת המידע לחלק משגרת ניהול הארגון.

ככלל, עליכם לבדוק לאיזה מארבעת רמות האבטחה משתייך מאגר המידע שברשתוכם  - על בסיס הפרמטרים הברורים המפורטים בקישורים שלהלן, ובהמשך לקבוע מה נוהל אבטחת המידע הנכון עבור הארגון שלכם. 

 

על מנת ללמוד יותר על התקנות והחובות החלות עליכם, כארגונים קטנים שמנהלים מאגרי מידע, מוזמנים להעזר במידע שהכינה הרשות להגנת הפרטיות בקישורים הבאים:

הכירו את התקנות 

שאלות ותשובות על התקנות

מדריך תקנות הגנת פרטיות לעצמאים ועסקים קטנים 

המדריך המלא לתקנות הגנת פרטיות 

 

למידע נוסף בתחום זה