הארכה גורפת של רישיונות העבודה שלעובדים זרים בענף הבניין לתקופה נוספת של חודש ימים ועד ליום 31.1.19

מצ"ב מסמך מפרט.

להלן לינק לעמוד ההודעה באתר רשות ההגירה והאוכלוסין

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה