צו הרחבה בענף הבנייה כפי שפורסם ברשומות

מצ"ב לעיונכם צו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים - נספח מנופאים לפי חוק ההסכמים הקיבוציים (עמוד 80) כפי שפורסם ברשומות.

 

למידע נוסף בתחום זה