דו"ח מינהל מחקר וכלכלה-הביקוש לעובדים במגזר העסקי

מצ"ב לעיונכם דו"ח מינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה בעניין הביקוש לעובדים במגזר העסקי נכון לרבעון 1/2013.

למידע נוסף בתחום זה