דו"ח הוצאות שכר בגופים ציבוריים ומשרדי ממשלה לעובדי קבלן כ"א

מצ"ב דו"ח שנתי לשנת 2011, לעניין הוצאות השכר של הגופים הציבוריים ומשרדי הממשלה לעובדי קבלן כח אדם.
למידע נוסף בתחום זה