מחלוקות בשירות התעסוקה פוגעות בדורשי העבודה, בהכשרה ובמשק

ב-15 בינואר 2017 החל ועד עובדי שירות התעסוקה לנקוט בעיצומים תוך הפסקת ההפניה של דורשי עבודה לקורסי הכשרה מקצועית. מדובר בפגיעה בדורשי העבודה, בכוח ההוראה המבצע את ההדרכות ובמגזר העסקי המשווע לכוח אדם מקצועי בתחומים בהם מתבצעת ההכשרה. איגוד לשכות המסחר פנה לכל הגורמים המעורבים בדרישה למצוא בהקדם פתרון למשבר זה המתנהל על גבם של דורשי העבודה ואוכלוסיות במעמד סוציו אקונומי נמוך.

כחלק ממאבק ועד שירות התעסוקה בהליך ההפרטה, החל הוועד מתאריך 15 בינואר 2017 לנקוט בעיצומים. עקב כך, דורשי עבודה אינם מופנים לקורסים שאושרו להפעלה לרבעון הראשון של השנה.

מרכזי ההכשרה של משרד העבודה עברו, בהליך הפרטה מסודר, לניהול על ידי מכללות פרטיות בפיקוח ממשלתי לצורך הכוונת הקורסים הנדרשים להכשרה ולהשמה, החל מתחילת ינואר 2017. מתחילת השנה מופעלים המרכזים בשיתוף משרד העבודה והרווחה והמכללות בהתאם להסכם מוסכם ואופק רחב. 

היקף ההכשרות השנתי במסגרות השונות עומד על כ- 8,000 איש. בתכנית העבודה לרבעון הראשון של שנת 2017 של גופי ההכשרה המקצועית, תוכננו כ- 69 קורסים עם פוטנציאל הכשרה של כ- 1,650 דורשי עבודה, אולם בגין העיצומים נפתחו עד כה 3 קורסים בלבד עם כ– 70 תלמידים.

כתוצאה מהעיצומים, נגרמת פגיעה קשה בזכויותיהם, בפרנסתם וברווחתם של אלפי דורשי עבודה בישראל ובבני משפחותיהם, זאת לצד פגיעה היקפית בכלכלת ישראל ובהקצאת המשאבים הציבוריים שהמדינה הקצתה להכשרה המקצועית.

מאבק זה מתנהל על גבם של אלפי אזרחים, דורשי העבודה, הזקוקים להכשרה על מנת לסייע להם לחזור למעגל העבודה. דורשי העבודה לא מקבלים הפניות ללימודי הכשרה מקצועית, וללא הפנייה אין להם את היכולת לממש את זכותם ללימודי הכשרה מקצועית.

חלק מדורשי העבודה הזכאים להכשרה מקצועית עלולים לנצל את מכסת ימי דמי האבטלה שלהם בטרם הספיקו להשלים את ההכשרה, או שייאלצו לנשור במהלך הקורסים – דבר שאינו מתקבל על הדעת.

עצירת ההפניות לקורסים גורמת לאי ניצול יעיל של תשתיות חינוך והכשרה קיימות לרבות כיתות וכוח אדם.

בנוסף, נפגע גם כוח ההוראה המקבל את משכורתו בהתאם לשעות הוראה, תוך יצירת מעגל נוסף של נפגעים ברווחתם ובפרנסתם מהסיטואציה שנוצרה, ויש לקחת זאת בחשבון.

מאבק זה פוגע גם במגזרי התעשייה והבנייה המשוועים לבעלי מקצוע בתחומים כגון חשמלאי מוסמך, מסגרות מבנים וריתוך, עיבוד שבבי ממוחשב ו- CNC; נוסף על כך מדובר באי מימוש תקציבים בהיקפים של עשרות מיליוני ש"ח מתקציב המדינה שהוקצו במיוחד לצורך הכשרות אלו.

כתוצאה מהעיצומים נגרמת פגיעה קשה בזכויותיהם, בפרנסתם וברווחתם של אלפי דורשי עבודה בישראל ובבני משפחותיהם, זאת לצד פגיעה היקפית בכלכלת ישראל ובהקצאת המשאבים הציבוריים שהמדינה הקצתה להכשרה המקצועית.

מר חיים עוז, סמנכ"ל חטיבות ענפיות באיגוד לשכות המסחר, פנה בפנייה דחופה לכל הגורמים המעורבים על מנת שימצאו פתרון למשבר, לרבות פנייה לשר העבודה והרווחה, חה"כ חיים כץ; יו"ר וועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חה"כ אלי אלאלוף; מנכ"ל שירות התעסוקה, מר בועז הירש; מר שולי אייל, מנהל אגף (בכיר) הכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; וכן מר עופר לוי, יו"ר הוועד הארצי של שירות התעסוקה.

מחובתם של כל הגורמים המעורבים בנושא, הן מצד הממשלה והן מצד ועדי העובדים, להביא בהקדם המרבי ליישוב הסכסוך בסוגיית ההפרטה, וכן למצוא פתרון להפניית דורשי העבודה לקורסים בהקדם המרבי ולא לנקוט בצעדים הפוגעים דווקא באותם מחוסרי עבודה ואזרחים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך הנזקקים להכשרה ולחזרה למעגל העבודה והפרנסה.

אנו מקווים כי הפעילות הנמרצת של איגוד לשכות המסחר בנושא זה מול כל הגורמים המעורבים תניע את הצדדים למצוא פתרון במהירה ולהביא לסיומו של משבר זה.

למידע נוסף בתחום זה