הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה- פטור מארנונה למכללה טכנולוגית מוכרת

הצעת החוק מצורפת

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה