הוראת מנכ"ל התמ"ת בנושא הטיפול בבקשות להסדרת עיסוקים

מצ"ב הוראת מנכ"ל התמ"ת בנושא הטיפול בבקשות להסדרת עיסוקים

למידע נוסף בתחום זה