משרד התמ"ת פרסם מבחנים למתן תמיכות מענק התמדה לשנת 2012

משרד התמ"ת פרסם מבחנים למתן תמיכות לבוגרי קורס הכשרה מיקצועית שייתקמו בשנת 2013.

למידע נוסף בתחום זה