תוכנית הייעוץ של משרד התמ"ת

מצ"ב לעיון חברי החטיבה, הוראות משרד התמ"ת בנוגע לתוכנית הייעוץ.

למידע נוסף בתחום זה