מכרז של משרד התמ"ת לקבלת שירותי בקרה בתוכניות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים

מצ"ב לעיון חברי החטיבה מכרז של משרד התמ"ת לקבלת שירותי בקרה בתוכניות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה