מוקד יעוץ עסקי

לשכת המסחר מפעילה מוקד ייעוץ לעסקים לחברי לשכת המסחר. המוקד ייתן מענה לפניות חברים הדורשים ליווי עסקי בתחומים של שיווק, מימון , קרנות סיוע לעסקים, בנקאי, פיננסי, אינטרנט וסחר חוץ וזאת באמצעות חברי חטיבת היועצים בלשכת המסחר.

 

לשכת המסחר מפעילה מוקד ייעוץ לעסקים לחברי לשכת המסחר המעניק מענה לפניות חברים הדורשים ליווי עסקי בתחומים של שיווק, מימון , קרנות סיוע לעסקים, בנקאי, פיננסי, אינטרנט וסחר חוץ וזאת באמצעות חברי חטיבת היועצים בלשכת המסחר.
 
בתוכנית מסלולים ייחודים לעסקים זעירים ויזמים (המעסיקים עד 4 עובדים) ולעסקים בינוניים ( מעל 5 עובדים) .מטרת התוכנית לסייע לעסקים הזעירים, הקטנים והבינוניים בהתרחבות מבוקרת , בשיפור הביצועים והרווחיות  באמצעות הקניית כלים ניהוליים חיוניים וליווי ביישומם.
התוכנית מופעלת באמצעות מוקדי השטח שנבחרו לצורך ביצוע התוכנית ומתאפשרת רק לעסקים ויזמים הזכאים לשירות .
 
כיצד זה עובד?
חונכות זעירה עד 30 שעות, מיועדת ליזם  או לעסק המעסיק עובד אחד עד 4 עובדים
 
תשלום השתתפות העסק-
·        עבור פגישת אבחון  -עלות חד פעמית של  100 ₪ .
·        תשלום לשעת יעוץ 60 ₪ +מע"מ.
·        עבור יזמים לקראת הקמה של עסק יוקצו עד 10 שעות יעוץ.
חונכות רגילה מיועדת לעסק המעסיק 5 עובדים ועד 100 עובדים 
עסק המעסיק עד 20 עובדים- זכאי להיקף של עד 200 שעות יעוץ.
עסק המעסיק בין 21-50 עובדים- זכאי להיקף של עד 300 שעות יעוץ.
עסק המעסיק בין 51-100 עובדים- זכאי להיקף כולל של עד 400 שעות יעוץ.
הרכב היקף הסיוע יקבע בתוכנית העבודה בין המאבחן לעסק בהתאם למסלולי הסיוע השונים .
תשלום השתתפות העסק-
·        עבור פגישת אבחון – עלות חד פעמית של 150 ₪ .
·        תשלום לשעת יעוץ עד 100 שעות  60 ₪ + מע"מ . בגין כל שעת יעוץ מעבר ל 100 שעות היעוץ הראשונות 100 ₪ + מע"מ.
למידע נוסף בתחום זה