חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון מס' 7), התשע"ט-2019

החוק קובע הגבלות רבות לעניין פרסומת ושיווק של מוצרי עישון.

עיקרי החוק למשווקים:

סעיף 4 לחוק קובע איסור פרסומת למוצר עישון וסייגים לאיסור.

סעיף 6 ו-7 לחוק קובע איסור להצגת מוצרי עישון למכירה וסייגים לאישור.

סעיף 9 לחוק - תיקון סעיף 7א לחוק העיקרי קובע הגבלות על שמות וצורות של מוצרים דומים למוצר עישון.

סעיף 14 לחוק קובע שהחפיסות והאריזות של מוצרי עישון יהיו אחידים.

תהיה חובה לצרף עלון לכל מוצר עישון.

החוק ייכנס לתוקף חודשיים מיום הפרסום (8.3.2019) כאשר חלק מהסעיפים שישה חודשים מיום הפרסום (8.7.2019) וסעיפים אחרים שנה מיום הפרסום (8.1.2020).

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה