נכנס לתוקף: על בעל עסק ליידע את הצרכן מראש באשר למגבלות הובלה או שירות!

החל מתאריך 6.8.18 על בית העסק ליידע את הצרכן מראש באשר למגבלות הובלה או שירות. 

תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי אספקת נכס או שירות) התשע"ח-2018 מחייבות לגלות לצרכן, טרם ביצוע העסקה, אם יש מקום שאליו הוא אינו מספק שירותי הובלה ו/או שאינו מספק שירות או את הסייגים לשירותי ההובלה והשירות.

על העוסק ישנה חובה להציב שלט בהתאם לקבוע בנוסח התקנות ולציין בו את מדיניות שירותי ההובלה ומתן השירות.

את המדיניות יש להציג גם בחוזה ההתקשרות ובאינטרנט במכר מרחוק.

למידע נוסף בתחום זה